Anotace kurzů

Název kurzu

PDF

Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby. »
Role klíčového pracovníka v sociálních službách. »
Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování sociální služby. »
Základy technik zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatelů. »
Základy zvládání agrese (základní – úvodní kurz). »
Práce s klientem s rizikovým a problémovým chováním (základní – úvodní kurz). »
Restriktivní opatření - nácvik fyzických úchopů (návazný kurz). »
Základy efektivní komunikace. »
Základy rozvoje komunikačních dovedností u lidí s různými typy duševního onemocnění s využitím prvků arteterapie. »
Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. »