Přehled kurzů, ceny

Na níže uvedené kurzy se můžete přihlásit na siveta(at)volny.cz.

Celkový přehled kurzů včetně cen naleznete ZDE

Název kurzu

Cílová skupina/počet setkání/délka kurzu

Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0398
PC/VP, rozsah 1 den/8 výukových hodin
     
Role klíčového pracovníka v sociálních službách.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0399
SP/PC/VP/PP, 1 den/8 výukových hodin
     
Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování sociální služby.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0067
PC/SP/VP, 4 dny/24 výukových hodin
     
Základy technik zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatelů.
Akreditace MPSV ČR č. A2017/0633
SP/PC/PP, 1 den/8 výukových hodin
     
Osobní cíl - cíl spolupráce při plánování a poskytování sociální služby.
Akreditace MPSV ČR č A2020/0616
SP/PC, 1 den/8 výukových hodin
     
Práce s riziky při poskytování sociální služby, individuální plány řešení možných rizik.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0786
SP/PC/PP, rozsah 1 den/8 výukových hodin
     
Základy zvládání agrese (základní – úvodní kurz).
Akreditace MPSV ČR č. A2019/1455
SP/PC/PP, rozsah 1 den/8 výukových hodin
     
Práce s klientem s rizikovým a problémovým chováním (základní – úvodní kurz).
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0400
SP/PC/PP, rozsah 2 dny/16 výukových hodin
     
Restriktivní opatření-nácvik fyzických úchopů (návazný – pouze po absolvování některého základního kurzu).
Akreditace MPSV ČR č. A2017/0616
SP/PC, rozsah 2 dny/16 výukových hodin
     
Základy efektivní komunikace.
Akreditace MPSV ČR č. A2017/0618
SP/PC/VP/PP, rozsah 2 dny/16 výukových hodin
Základy rozvoje komunikačních dovedností u lidí s různými typy duševního onemocnění s využitím prvků arteterapie.
Akreditace MPSV ČR č.
aktuálně v reakreditačním procesu, rozsah 1 den/8 výukových hodin
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0626
SP/PC/SP/PP, rozsah 1 den/8 výukových hodin
Úvod do problematiky týrání, zneužívání a zanedbávání osob.
Akreditace MPSV ČR č. A2020/0709
SP/PC/PP, rozsah 2 dny/16 výukových hodin

Vysvětlivky zkratek:

PC - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vzdělávací hodiny se započítávají jako další profesní vzdělávání pracovníka v sociálních službách.
SP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávací hodiny se započítávají jako další profesní vzdělávání sociálního pracovníka.
VP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání pracovníku v manažerské, řídící funkci v sociálních oblasti.
PP - kurz je obsahem zaměřen na vzdělávání neformálních pečovatelů.