Supervize a konzultace

Supervize a konzultace si můžete objednat na siveta(at)volny.cz.

Přehled supervizí a konzultací včetně cen naleznete ZDE

Podmínky a pravidla supervizí a konzultaci:


SUPERVIZE:

Supervizní podpora je realizována nezávislým odborníkem - supervizorem na základě smlouvy mezi zadavatelem a supervizorem. Realizována může být individuální, párová, skupinová, týmová, případová a manažerská supervize.

KONZULTACE:

Konzultace probíhají vždy nejprve formou přímých konzultací, následně je možné některé z dokumentů vztahující se ke standardům kvality sociálních služeb konzultovat i elektronicky (e-mailem). Konzultace jsou často realizovany jako externí podpora při revizi standardů kvality, při přípravě na inspekci a při odstraňování závad zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.